අප අමතන්න

Shijiazhuang AgeruoBiotech කම්පැනි ලිමිටඩ්

ලිපිනය

C-1901, Jianhua city plaza,№7. Jianhua street, Chang 'an district, Shijiazhuang city, China

විද්යුත් තැපෑල

 sales@agrobio-asia.com

දුරකථන

+86 15532152519

පැය

සඳුදා-සිකුරාදා: 6pm කිරීමට පෙරවරු 9

 

කිරීමට කටයුතු කර ඇති එක්සත් ජනපද අවශ්යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට