Lufenuron โจมตีระบบประสาทของแมลงและไรก่อให้เกิดอัมพาตภายในไม่กี่ชั่วโมง

ที่ขายดีที่สุด Emamectin benzoate 30% WDG

Lufenuron โจมตีระบบประสาทของแมลงและไรก่อให้เกิดอัมพาตภายในไม่กี่ชั่วโมง
thiamethoxam ที่มีคุณภาพสูง 10% + Z-9-tricosene 0.05% WG บินฆ่า CAS บินเหยื่อ: 153719-23-4

Thiamethoxam เหยื่อทันที 10% + Z-9-tricosene 0.05% WG บินฆ่า

thiamethoxam ที่มีคุณภาพสูง 10% + Z-9-tricosene 0.05% WG บินฆ่า CAS บินเหยื่อ: 153719-23-4

New Products

PRODUCT CATEGORY

เกี่ยวกับเรา

ฉือเจียจวง Ageruo ไบโอเทค จำกัด ตั้งอยู่ในฉือเจียจวงเมืองเมืองหลวงของจังหวัดเหอเป่ย์ เราส่วนใหญ่เฉพาะในยาฆ่าแมลงสารเคมีกำจัดวัชพืชและสารฆ่าเชื้อรา ช่วงที่ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางเทคนิคในการผลิตสินค้าจากเดี่ยวผสมสูตร เรายังมีนัยสำคัญที่เหนือกว่าในการบรรจุปริมาณขนาดเล็ก, ห้องประชุม, ร้องขอการซื้อที่แตกต่างกัน
ติดตาม