Sergi

 • Sergi CACW - 2023 üstünlikli tamamlandy!

  Sergi CACW - 2023 üstünlikli tamamlandy!

  Sergi CACW - 2023 üstünlikli tamamlandy event Çärä dünýäniň dürli künjeklerinden 1,602 zawod ýa-da kompaniýa gatnaşdy we bu ýere gelýänleriň sany milliondan gowrak.Sergide kärdeşlerimiz müşderiler bilen duşuşýarlar we güýz sargytlary baradaky soragy ara alyp maslahatlaşýarlar. Müşderi h ...
  Koprak oka
 • Sergi çakylygy - Oba hojalygy üçin halkara sergi

  Sergi çakylygy - Oba hojalygy üçin halkara sergi

  Biz “Shijiazhuang Agro Biotehnologiýa Co., Ltd.”, pestisidler, gerbisidler, fungisidler we ösümlikleriň ösüşini sazlaýjy ýaly pestisid önümlerini öndürmekde we satmakda ýöriteleşýäris.Indi sizi Gazagystanyň Astana şäherindäki stendimize baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys - Halkara oba hojalygy sergisi ...
  Koprak oka