Täze önümler

Önümleri maslahat beriň

Emamektin Benzoat, birleşmeleriň avermektin maşgalasyna degişli insektisidiň bir görnüşidir.Adatça oba hojalygynda gurçuklar, ýapraklar we gök önümler, miweler we bezeg ösümlikleri ýaly ekinlerdäki dürli zyýan berijilere gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Emamektin Benzoat, mör-möjekleriň nerw öýjükleri bilen baglanyşyp, ysmazyň döremegine sebäp bolup, netijede mör-möjekleriň ölümine sebäp bolýar

Emamektin Benzoate30% WDG

Emamektin Benzoat, birleşmeleriň avermektin maşgalasyna degişli insektisidiň bir görnüşidir.Adatça oba hojalygynda gurçuklar, ýapraklar we gök önümler, miweler we bezeg ösümlikleri ýaly ekinlerdäki dürli zyýan berijilere gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Emamektin Benzoat, mör-möjekleriň nerw öýjükleri bilen baglanyşyp, ysmazyň döremegine sebäp bolup, netijede mör-möjekleriň ölümine sebäp bolýar
Gibberellik kislotasy diýlip hem atlandyrylýan GA3, ösümlikleriň ösüşiniň we ösüşiniň dürli taraplaryny kadalaşdyrýan tebigy gormondyr.GA3 ösümlikleriň ösmegine, ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga we miweleriň we gök önümleriň hilini ýokarlandyrmak üçin oba hojalygynda we bagbançylykda giňden ulanylýar.

GA3

Gibberellik kislotasy diýlip hem atlandyrylýan GA3, ösümlikleriň ösüşiniň we ösüşiniň dürli taraplaryny kadalaşdyrýan tebigy gormondyr.GA3 ösümlikleriň ösmegine, ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga we miweleriň we gök önümleriň hilini ýokarlandyrmak üçin oba hojalygynda we bagbançylykda giňden ulanylýar.
Glifosat, ot-çöpler we otlar ýaly islenmeýän ösümlikleriň ösmegine gözegçilik etmek üçin oba hojalygynda we bagçylykda giňden ulanylýan gerbisiddir.Ösümliklerde möhüm aminokislotalary öndürmäge gatnaşýan EPSP sintaz atly fermenti saklamak arkaly işleýär.Netijede, glifosat bilen bejerilen ösümlikler kem-kemden ölýär.

Glifosat 480g / l SL

Glifosat, ot-çöpler we otlar ýaly islenmeýän ösümlikleriň ösmegine gözegçilik etmek üçin oba hojalygynda we bagçylykda giňden ulanylýan gerbisiddir.Ösümliklerde möhüm aminokislotalary öndürmäge gatnaşýan EPSP sintaz atly fermenti saklamak arkaly işleýär.Netijede, glifosat bilen bejerilen ösümlikler kem-kemden ölýär.
Mancozeb, köplenç gök önümler, miweler, däneler we bezeg ösümlikleri ýaly ekinlerde kömelek keselleriniň köpüsine gözegçilik etmek üçin oba hojalygynda ulanylýan fungisiddir.Kömelekleriň alyş-çalşyna päsgel berip, ösmeginiň we köpelmeginiň öňüni alýan giň spektrli fungisiddir.

Mancozeb80% WP

Mancozeb, köplenç gök önümler, miweler, däneler we bezeg ösümlikleri ýaly ekinlerde kömelek keselleriniň köpüsine gözegçilik etmek üçin oba hojalygynda ulanylýan fungisiddir.Kömelekleriň alyş-çalşyna päsgel berip, ösmeginiň we köpelmeginiň öňüni alýan giň spektrli fungisiddir.

ÖNÜMLER Kategoriýasy

BIZ hakda

“Shijiazhuang Ageruo biotech Co., Ltd” Hebeýiň welaýat paýtagty Şijiazhuang şäherinde ýerleşýär.Esasan pestisidler, gerbisidler we fungisidler boýunça ýöriteleşdik.Önümler tehniki materialdan öndürilen önümlere, ýeke-täk garyndy formulalaryna çenli.dürli satyn alyş isleglerini kanagatlandyryp, kiçi göwrümli gaplamakda-da ep-esli ýokarydyrys.
AUBYRY ..